jsem rád, že jste zavítali na mé stránky.

Dovoluji si vám nabídnout služby spojené s oceňováním majetku - věci movité se zaměřením zvláště na:

- zemědělskou a manipulační techniku

- užitkové automobily

- po dohodě možnost oceňování i v jiných oborech


Jako příklady využití oceňování uvádím např.:

- stanovení výše majetkové újmy

- vklad věci do obchodního majetku firmy

- určení ceny při prodeji firemního majetku

- stanovení nákladů na opravy poškozeného majetku

- posudky při reklamaci zakoupeného zboží

- stanovení výše vzniklé škody způsobené zvěří např. na pěstovaných plodinách

- a další ...


Při poskytování služeb zaručuji profesionální přístup, garantovaný odbornou kvalifikací na základě:

- specializačního studia na akreditovaném Ústavě soudního inženýrství VUT v Brně

- koncesní listiny č. j.: Ž - 10 / 05 / 01394 / KL, evid. č. 330101 - 53774 - 00 ze dne 2. 3. 2005, vydané Obecním živnostenským úřadem v Českých Budějovicích

- letité praxe v oboru


Kontakt:

Vít Kyrian
Třeboňská 228
373 73 Štěpánovice (okres České Budějovice)

mob.: +420608815920
tel.: 387984769

Těším se na Vaši spolupráci !

 

 


 

 

 

 

Oceňování majetku pro věci movité - Vít Kyrian, ocenovani majetku pro veci movite - Vit Kyrian,manipulační,zamědělská technika,škody způsobené zvěří,znalecké posudky,užitkové automobily,majetková újma atd.